17. 1. 2009

20:00

Trenčín, Eso


Toy Pištoľs + Už Dosť!, Uhol Dopadu…


Vstupné:

2,50 €

Ďalšie info: