15. 10. 2005

19:00

Kozel Pub, Žilina


Toy Pištoľs + Edelweis piraten, Škoda Reči


Vstupné:

70,- Sk

Ďalšie info: